Zanggroep Encore

Encore is een gemengd koor van ca. 12 enthousiaste mensen onder leiding van Hester Diel

Het repertoire bestaat uit meerstemmige volksmuziek uit verschillende werelddelen met uitstapjes naar andere muziekstijlen. De meeste liederen zingen we ‘a capella’.

Helaas niet alle leden waren present toen deze foto werd gemaakt. Er komt uiteraard weer een nieuwe.

Contact
Hester Diel
zingeninkoor@gmail.com
Nelleke Kos
nellekekos@zonnet.nl

Volg ons ook op facebook

11 en 18 september 2023 open repetitie van 20.00 – 21.30 uur.
Lees meer hieronder OVER ONZE zANGGROEP

Waar bestaat ons repertoire uit?
Wij zingen meerstemmige volksmuziek uit verschillende werelddelen met uitstapjes naar andere muziekstijlen.

Waar en wanneer repeteren wij?
Wij repeteren wekelijks op maandagavond van 20.00-21.30 uur in Wijkcentrum De Eenhoorn, Verdronkenoord 44 in Alkmaar.
Om 19.45 uur, drinken we met elkaar een kop thee of koffie en na de repetitie is er voor wie wil de mogelijkheid van een nazit.

Hoe repeteren wij in de Eenhoorn?
Onze repetities beginnen altijd met een ‘warming-up’ voor stem en lichaam. We beginnen de repetitie met nieuwe stukken en daarna herhalen we vaak de beken-dere liederen. Wanneer we naar een optreden toewer-ken ( 1 à 2 keer per jaar) oefenen we die liederen extra grondig en regelmatig.

Interesse ?
Ben je op zoek naar een koor? Misschien is ons koor ook wat voor jou! Muzieknoten kunnen lezen is een voordeel, geen verplichting. Koorervaring is meegenomen.
Om te weten of je in het koor bij de juiste stemgroep staat wordt er een stan-daard stemtest afgenomen.

Wat zoeken wij?
Onze zanggroep kan versterking gebruiken bij alle stemgroepen.
Om te kijken of het iets voor je is kan je vrijblijvend een les bijwonen. Wanneer je dit wilt stuur dan nu een mail naar dirigente Hester Diel of Nelleke Kos. Als je je aanmeldt even je stemsoort aangeven. en je ervaring met zingen in een koor.
Je bent van harte welkom!